Zasady i warunki

Created on 10 January, 2023 • 1,237 views

Warunki korzystania z usługi

  1. Korzystanie z usługi oznacza akceptację tych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o natychmiastowe zakończenie korzystania z usługi.
  2. Usługa umożliwia tworzenie stron docelowych zgodnych z urządzeniami mobilnymi, które mogą być używane jako linki w opisie profilu Instagram.
  3. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść i poprawność informacji umieszczonych na swoich stronach docelowych. My i nasi partnerzy nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowych informacji zamieszczonych na stronach docelowych.
  4. Użytkownicy zobowiązują się do nie umieszczania treści chronionych prawem autorskim bez odpowiedniej zgody oraz do nie umieszczania treści o charakterze obraźliwym, nieodpowiednim lub nielegalnym.
  5. Usługa dostarcza narzędzia do analizy statystyk odwiedzin, jednak nie gwarantujemy dokładności tych danych.
  6. Usługa jest dostarczana "tak jak jest" i nie gwarantujemy jej działania bez awarii lub błędów.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie.
  8. Wszelkie spory wynikające z korzystania z usługi będą rozstrzygane według polskiego prawa.