Polityka prywatności

Created on 30 May, 2022 • 1,993 views • 4 minutes read

Informacja o ochronie prywatności

 1. Wprowadzenie
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników korzystających z usługi Biolinks.pl. Pragniemy zapewnić, że Państwa prywatność oraz dane osobowe są u nas bezpieczne i odpowiednio chronione, zgodnie z wymogami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) oraz wymogami Meta (Facebook).
 3. Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych
 4. Rodzaje Danych
 5. Gromadzamy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej usługi oraz dostosowania jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Do takich danych zaliczają się między innymi adres e-mail, nazwa użytkownika oraz zabezpieczone hasłem dane.
 6. Cel Gromadzenia
 7. Dane osobowe są wykorzystywane w celu świadczenia usługi oraz optymalizacji jej funkcjonalności. Mogą być także używane do przekazywania Użytkownikom istotnych informacji związanych z usługą.
 8. Prawo Dostępu i Poprawiania Danych
 9. Użytkownicy posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania w przypadku wystąpienia błędów lub zmian.
 10. Wykorzystywanie Danych
 11. Monitorowanie Ruchu Użytkowników
 12. W celu poprawy jakości naszej usługi oraz dostosowania jej do potrzeb Użytkowników, stosujemy narzędzie Google Analytics, które pozwala na monitorowanie zachowań Użytkowników na naszych stronach docelowych. Pragniemy podkreślić, że te informacje są agregowane i nie są powiązane z konkretnymi danymi osobowymi Użytkowników. Dane te używane są wyłącznie do celów statystycznych.
 13. Udostępnianie Danych
 14. Strony Trzecie
 15. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi.
 16. Bezpieczeństwo Danych
 17. Zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem lub manipulacją.
 18. Zgoda Użytkownika
 19. Korzystając z naszej usługi, Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności.
 20. Kontakt
 21. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z naszą Polityką Prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem poprzez wskazane w sekcji "Kontakt" dane kontaktowe. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie, jednak wszelkie istotne zmiany będą odpowiednio komunikowane Użytkownikom.
 22. Prawa Użytkowników zgodnie z RODO
 23. Prawo do Informacji
 24. Użytkownicy mają prawo do uzyskania jasnej, zrozumiałej i przystępnej informacji na temat sposobu, w jaki ich dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi źródło takiej informacji.
 25. Prawo do Dostępu
 26. Zgodnie z RODO, Użytkownicy mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, a także do informacji na temat celów przetwarzania oraz odbiorców tych danych.
 27. Prawo do Poprawiania Danych
 28. Jeśli dane osobowe Użytkownika są niekompletne lub nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawiania lub uzupełniania.
 29. Prawo do Usunięcia (Prawo do Zapomnienia)
 30. Użytkownicy mają prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw prawnych do ich przetwarzania lub jeśli wycofali Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych. Użytkownicy mogą to zrobić własnoręcznie w ustawieniach profilu https://biolinks.pl/account-delete
 31. Prawo do Ograniczenia Przetwarzania
 32. Użytkownicy mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych przypadkach, na przykład w przypadku spornego przetwarzania lub jeśli dane są nieprawidłowe.
 33. Prawo do Przenoszenia Danych
 34. Zgodnie z RODO, Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przeniesienie do innego podmiotu przetwarzającego.
 35. Prawo do Wniesienia Sprzeciwu
 36. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
 37. Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych
 38. Korzystając z naszej usługi, Użytkownicy wyrażają wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
 39. Zmiany w Polityce Prywatności
 40. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w związku z ewentualnymi aktualizacjami prawnymi lub zmianami w naszych działaniach. Wszelkie istotne zmiany w polityce będą Państwu komunikowane w sposób odpowiedni, na przykład poprzez powiadomienia na naszej stronie internetowej.
 41. Pliki Cookies
 42. Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu poprawienia jakości świadczonej usługi oraz zapewnienia lepszej nawigacji na stronie. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które są przechowywane na Państwa urządzeniu. Mogą zawierać informacje o preferencjach Użytkownika oraz historii przeglądania strony. Szczegółowe informacje na temat plików cookies oraz możliwość zarządzania nimi znajdują się w naszej Polityce Cookies.
 43. Przekazywanie Danych poza Obszar UE
 44. W przypadku, gdy przekazujemy dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podejmiemy odpowiednie środki zapewniające, że Państwa dane są nadal odpowiednio chronione zgodnie z wymogami RODO i innych obowiązujących przepisów.
 45. Podsumowanie
 46. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników. Pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę Państwa prywatności oraz przestrzeganie zasad RODO oraz wymagań Meta (Facebook). Dziękujemy za zaufanie, jakim darzą nas Państwo korzystając z naszej usługi.
 47. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od daty publikacji i jest skonstruowana w taki sposób, aby przekazywać Państwu w pełni zrozumiałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz praw z nimi związanych. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony w celu śledzenia ewentualnych zmian w Polityce Prywatności.