Polityka prywatności

Created on 30 May, 2022 | 511 views

Informacja o ochronie prywatności

Niniejsza polityka dotyczy sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników usługi:

  1. Gromadzimy dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi oraz dostosowywania jej do potrzeb użytkowników. Dane te obejmują m.in. adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
  2. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. Zbieramy także informacje o ruchu użytkowników na stronach docelowych, które są tworzone za pomocą naszej usługi za pomocą narzędzia Google Analytics. Te dane nie są powiązane z konkretnymi danymi osobowymi i służą wyłącznie do celów statystycznych.
  4. W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prosimy o kontakt z nami.
  5. Nie przekazujemy danych osobowych użytkowników stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi.
  6. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieuprawnionym dostępem.
  7. Korzystając z usługi, użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z powyższą polityką.Updated on 10 January, 2023